Znajdź artykuł

Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów

Potwierdzenie wspólnotowego statusu towarówPrzepisy regulujące potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów zawarte są w art. 313 – 336 Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zwanych dalej Przepisami Wykonawczymi. Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów opiera się na kilku głównych zasadach. Jako główną zasadę przyjmuje się domniemanie, że towary znajdujące się w ramach obszaru celnego Wspólnoty mają status towarów wspólnotowych, chyba, że zostanie potwierdzony ich niewspólnotowy status.  Jednakże, w określonych przypadkach, mimo obowiązywania powyższej zasady, wspólnotowy status towarów musi zostać potwierdzony. Są to następujące sytuacje:   [...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość