Potrzebna była zmiana aktu założycielskiego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Potrzebna była zmiana aktu założycielskiego

Dyrektor Urzędu Celnego w K. dokonał odprawy celnej sprowadzonego z zagranicy samochodu osobowego marki Opel, rok produkcji 1988, odmawiając uwzględnienia wniosku importera-spółki o zwolnienie od cła. Zdaniem spółki, samochód wolny był od cła ze względu na jego przeznaczenie w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obywatela z Grecji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Po rozpatrzeniu odwołania spółki, która zgłosiła samochód do odprawy i była adresatem decyzji, Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu celnego pierwszej instancji.[...]
12/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość