Postępowanie w sprawach celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowanie w sprawach celnych

Z uwagą przeczytałem artykuł pióra Edwarda Kalisiaka pt. "Postępowanie w sprawach celnych - zasady i rzeczywistość" w sierpniowym i wrześniowym numerze "Monitora Prawa Celnego". Z uwagi na moje zainteresowanie prawem celnym z punktu widzenia teorii, a także praktyki, pragnę tą drogą podjąć dyskusję nad regulacją zawartą w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm.), a dotyczącą postępowania w sprawach celnych.[...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość