Postępowanie w sprawach celnych – zasady i rzeczywistość (część I) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowanie w sprawach celnych – zasady i rzeczywistość (część I)

Zgodnie ze znowelizowanym art. 262 Kodeksu celnego do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy Działu IV Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 137, poz. 926), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. Oznacza to, że jeśli jakiekolwiek zagadnienie, wynikające z toczącego się postępowania nie jest uregulowane w Kodeksie celnym lub w przepisach wykonawczych, stosować należy przepisy Ordynacji podatkowej. [...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość