Postępowanie w przypadku awarii systemu NCTS – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowanie w przypadku awarii systemu NCTS

... System NCTS został tak skonstruowany, że obsługuje zarówno standardowe operacje tranzytowe, jak i system uproszczeń, tj. upoważnionych nadawców i odbiorców. Należy przypomnieć, że, zgodnie z przepisami wspólnotowego prawa celnego, z dniem 1 maja 2004 r. upoważnieni nadawcy i odbiorcy mają obowiązek podłączenia się do systemu NCTS. Innymi słowy, podmioty stosujące uproszczenia z wykorzystaniem systemu NCTS muszą wymieniać komunikaty elektroniczne z administracją celną, gdyż w przeciwnym przypadku stracą status upoważnionych nadawców/odbiorców.                 Obowiązek stosowania systemu NCTS zostanie wkrótce rozciągnięty na standardową procedurę tranzytową. Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniającego Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego z dniem 1 kwietnia 2005 r. zgłoszenia rejestrowane w systemie NCTS muszą być przesyłane do administracji celnej w formie komunikatu elektronicznego. Oznacza to, że z tą datą organ celny nie przyjmie zgłoszeń tranzytowych złożonych ... [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość