Postępowanie mandatowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowanie mandatowe

Wprowadzenie instytucji mandatu karnego jako formy zakończenia postępowania przygotowawczego w ustawie Kodeks karny skarbowy (kks) jest niewątpliwie rozwiązaniem nowatorskim, ale wypada podkreślić, że jeszcze przed wejściem w życie ustawy karnej skarbowej z 1971 roku pojawiły się nieśmiałe głosy optujące za takim rozwiązaniem. Dopiero po blisko 30 latach ustawodawca zadecydował, że takie rozwiązanie jest możliwe. Oczywiście wolno podnosić, iż powinno być przyjęte rozwiązanie jeszcze prostsze, ale nie wydaje się, by ewentualne głosy krytyki były uzasadnione. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość