Postępowanie celne i karne skarbowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowanie celne i karne skarbowe

...  Wszczęte przez komórkę merytoryczną postępowanie celno - podatkowe, w trakcie którego zostanie ustalony dłużnik lub krąg dłużników, wartość celna i należności celno - podatkowe, a następnie, po zastosowaniu art. 200 Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późn. zm), zostanie wydana i doręczona dłużnikowi decyzja o kwocie długu celnego, sprawi, iż status przedmiotu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zostanie  uregulowany lub znacznie nas przybliży do tego momentu. Dalsze postępowanie zależy bowiem od tego, czy towar podlega zakazom lub ograniczeniom,  jak i od decyzji dłużnika, gdy towar tym środkom nie podlega. W przypadku towaru wolnego od powyższych środków, doręczenie decyzji rozpoczyna bieg terminu na zapłatę długu celnego, który mógłby być odroczony, gdyby została wypełniona delegacja, wynikająca z art. 222 ust. 2 tiret drugie WKC...  [...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość