Znajdź artykuł

Postępowanie antydumpingowe w sprawie obuwia

Polscy producenci obuwia wraz z przedsiębiorcami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Grecji, mogą odnotować sukces w walce z dumpingiem. W wyniku postępowania antydumpingowego Komisja Europejska nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na niektóre rodzaje obuwia pochodzącego z Chin i Wietnamu. Komisja Europejska nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na określone rodzaje obuwia z cholewkami skórzanymi lub ze sztucznej skóry pochodzącego z Chin i Wietnamu, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. (Dz. Urz. Nr L 275 z 06.10.2006 r.). Wprowadzone rozporządzenie będzie obowiązywało przez okres 2 lat, licząc od dnia 7 października 2006 r. Komisja uzasadniła wprowadzenie ceł antydumpingowych: poniesieniem szkody przez przemysł wspólnotowy, w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych (tj. dumpingu) producentów z Wietnamu i Chin. [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość