Postępowania ochronne – procedury i praktyka – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowania ochronne – procedury i praktyka

W dobie liberalizacji handlu kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu (WTO), której Polska jest członkiem od 1 lipca 1995 roku, posiadają jedyną możliwość ochrony przemysłu krajowego przed importem towarów z zagranicy poprzez stosowanie procedur ochronnych określonych w Porozumieniach WTO. W dniu 01.01.1998 r. wszedł w życie pakiet ustaw ochronnych, zwanych też okołocelnymi, które zostały stworzone w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Handlu. 5 stron- 15545 znaków [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość