Postępowania ochronne Polski wobec towarów przywożonych z zagranicy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowania ochronne Polski wobec towarów przywożonych z zagranicy

Polska praktyka w zakresie ochrony krajowych producentów na drodze przeprowadzonych postępowań ochronnych (tj. postępowań antydumpingowych, antysubwencyjnych oraz ochronnych przed nadmiernym przywozem towarów z zagranicy) nie jest duża. Na taki stan rzeczy wpłynęło szereg czynników. Do głównych należy zaliczyć przede wszystkim spuściznę historyczną oraz wciąż niewystarczającą wiedzę na temat tej formy ochrony wśród najbardziej zainteresowanych, czyli przedsiębiorstw, a w szczególności wśród kadr kierowniczych odpowiedzialnych za politykę sprzedaży i analizę rynku.[...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość