Postępowania antydumpingowe w Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowania antydumpingowe w Unii Europejskiej

Ma ona prawo: - zakończyć postępowanie, - podjąć decyzję o nałożeniu cła tymczasowego, - przyjmować zobowiązania cenowe od zagranicznych producentów/eksporterów, - przedkładać Radzie UE propozycje odnośnie ustanowienia ostatecznych środków antydumpingowych. Rozporządzenie regulujące kwestie antydumpingowe nakłada na Komisję obowiązek konsultowania się z Komitetem Doradczym na każdym etapie postępowania – przed wszczęciem postępowania, przed ustanowieniem środków, itd. Komitet Doradczy składa się z urzędników reprezentujących wszystkie kraje członkowskie UE oraz z przedstawiciela Komisji, który pełni funkcję przewodniczącego. Ważniejsze decyzje dotyczące postępowania antydumpingowego, np. o ustanowieniu ostatecznego cła antydumpingowego, podejmuje Rada Unii Europejskiej. [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość