Postępowania antydumpingowe Unii Europejskiej wobec polskich eksporterów (od 1990 r.) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowania antydumpingowe Unii Europejskiej wobec polskich eksporterów (od 1990 r.)

Od 1990 roku, władze krajów trzecich prowadziły 36 postępowań antydumpingowych wobec polskich producentów i eksporterów podejrzanych o stosowanie praktyk dumpingowych. Przedmiotem tych postępowań było 25 towarów pochodzących z Polski. Postępowanie te były prowadzone przez 13 państw, spośród których blisko połowa (pod względem ilości) przypadała na Unię Europejską. Tak wysoka aktywność tego ugrupowania (a konkretnie Dyrekcji Generalnej I Komisji Europejskiej) wobec polskich przedsiębiorstw wynika m.in z faktu, iż rynek Europy Zachodniej jest największym odbiorcą polskich towarów. Jego udział w całości polskiego eksportu przekracza 70%. Jednakże to nie udziałem Unii w polskiej sprzedaży za granicę należy tłumaczyć zaistniałą sytuację.[...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość