Porozumienie w sprawie technologii informatycznej – ita (Information Technology Agreement) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Porozumienie w sprawie technologii informatycznej – ita (Information Technology Agreement)

Rynek produktów technologii informatycznej jest jednym z najbardziej dynamicznie i najszybciej rozwijających się rynków przy rosnącej zdolności produkcyjnej i eksportowej we wszystkich gospodarkach rozwijających się i będących w tzw. okresie przejściowym. W warunkach porozumień osiągniętych w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach Rundy Urugwajskiej, system porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO) stworzył międzynarodowe ramy globalnej integracji gospodarczej na potrzeby rządu i przemysłu. Dwa kluczowe porozumienia, a mianowicie Porozumienie w sprawie technologii informatycznej - ITA (Information Technology Agreement) oraz Porozumienie w sprawie podstawowych usług telekomunikacyjnych BTA (Agreement on Basic Telecommunications) stały się kamieniami węgielnymi pod wielostronny system handlu tymi produktami i usługami. Na razie skoncentrujmy się na pierwszym porozumieniu. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość