Znajdź artykuł

Polskie taryfy celne Część pierwsza – do roku 1939

Taryfy średniowieczne różniły się tym od nowożytnych, że dotyczyły tylko poszczególnych komór celnych. Nie było taryf ogólnych, dotyczących całego księstwa czy państwa. Taki sam system celny funkcjonował w średniowieczu  na ziemiach polskich.Wiek XII można w Polsce uznać za przełomowy  w dziedzinie skarbowości, w tym i dla celnictwa. Rozdrobnienie dzielnicowe sprzyjało powstawaniu nowych komór celnych, wydawano liczne taryfy celne. Każde księstwo posiadało oddzielny skarb, a w dochodach księcia opłaty celne stanowiły bardzo znaczącą część. Przy szlakach handlowych powstawały nowe komory celne, władcy wydawali taryfy i przywileje celne. Pod koniec XIII wieku funkcjonowało w Polsce ponad 100 komór celnych. [...]
1/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość