Polskie celnictwo w wiekach średnich i okresie nowożytnym do roku 1918 Rys historyczny -część I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polskie celnictwo w wiekach średnich i okresie nowożytnym do roku 1918 Rys historyczny -część I

Historię polityki celnej w ciągu dziesięciu prawie wieków można podzielić na następujące okresy: • XI-XV wiek - cło istnieje głównie w charakterze myta, opłaty pobieranej na granicy, ale także wewnątrz kraju - przy mostach, przeprawach, na przełęczach przez władców poszczególnych miast, zamków i krain. Cło ma charakter czysto fiskalny, praktycznie nie można go jeszcze podzielić na przywozowe, wywozowe i tranzytowe. Ten charakter cło nabywa dopiero w XV-XVI wieku. • XVI-XVIII - Następuje rozdział skarbu królewskiego od państwowego. Sejmy wydają regularnie taryfy celne, zostaje zreorganizowana, a faktycznie powołana służba celna. • Okres zaborów. Następuje przejęcie służb celnych przez zaborców, w każdym z zaborów rozwija się inny system celny. [...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość