Znajdź artykuł

Polskie celnictwo w wiekach średnich i okresie nowożytnym do roku 1918. Rys historyczny – dokończenie

Kończąc omawianie funkcjonowania administracji skarbowej na terenach zaboru rosyjskiego, chciałbym jeszcze pokazać, jak zorganizowana była administracja skarbowa w samej Rosji pod koniec XIX wieku. Centralnym organem skarbowym było ministerstwo skarbu. Ministerstwo zarządzało dochodami i rozchodami państwa, sprawami budżetu, taryf kolejowych, obrotu pieniężnego, kredytów i ubezpieczeń. [...]
11/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość