Polskie celnictwo w wiekach średnich i okresie nowożytnym do roku 1918. Rys historyczny – część II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polskie celnictwo w wiekach średnich i okresie nowożytnym do roku 1918. Rys historyczny – część II

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1775 r. nastąpiły zmiany w centralnych władzach skarbowych. Powołano Departament Sprawiedliwości i Skarbu Rady Nieustającej. Podporządkowano mu obie Komisje Skarbowe. Departament sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością terenowej administracji skarbowej (intendenci i pisarze w komorach celnych, milicja skarbowa itp. (choć Komisje zachowały nad nią bezpośrednią władzę. Kompetencje Departamentu Skarbu zostały ściśle określone na sejmie w 1776 r. Na jego czele stanął jeden z podskarbich. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość