Znajdź artykuł

Polski system zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – analiza na podstawie sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za 2009 rok.

W kolejnym artykule cyklu poświęconego skomplikowanej tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu chciałbym przybliżyć Państwu działania władz RP w tym zakresie. Dlatego też omówię i w miarę możliwości przeanalizuję raport Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) z marca br., który został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) w połowie kwietnia . Jest to sprawozdanie organu państwowego powołanego do walki z poważnymi przestępstwami finansowymi z realizacji zadań ustawowych za 2009 r. Moja wiedza i doświadczenie w przedmiotowej tematyce powinny pomóc zrozumieć Państwu złożoność tych skomplikowanych zagadnień, gdyż pracowałem w polskiej jednostce analityki finansowej (ang. FIU – Financial Intelligence Unit) w okresie od kwietnia 2001 roku do listopada 2008 roku. [...]
5/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość