Znajdź artykuł

Polski system kontroli obrotu z zagranicą eksportu i importu towarów i technologii podwójnego zastosowania

Polska jest aktywnie zaangażowana w procesach integracji europejskiej. Jednym z wymogów , których spełnienie warunkuje przystąpienie do struktur europejskich jest skuteczna kontrola eksportu, importu i tranzytu zaawansowanych technologicznie towarów, myśli technicznej i najnowszej technologii, zgodnie z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. [...]

Kup aby przeczytać całość