Polska polityka celna w procesie integracji z Unią Europejską część II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polska polityka celna w procesie integracji z Unią Europejską część II

Rozwój wymiany handlowej z zagranicą jest jednym z ważniejszych elementów polityki gospodarczej każdego państwa. Polityka celna jako część polityki handlu zagranicznego stymuluje rozwój całej gospodarki, bowiem obok zasadniczych funkcji fiskalnych, niebagatelnych dla Skarbu Państwa, wspomaga inne elementy i segmenty polityki gospodarczej państwa, jak chociażby politykę rolną, czy przemysłową. [...]
10/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość