Polska członkiem Światowej Organizacji Handlu – WTO – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polska członkiem Światowej Organizacji Handlu – WTO

Na spotkaniu w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994r., po wieloletnich rokowaniach Rundy Urugwajskiej, podpisano Akt Końcowy oraz Umowę o Ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu (WTO). Porozumienie o Światowej Organizacji Handlu weszło w życie 1 stycznia 1995r. Wraz z nim zaczęły obowiązywać postanowienia dotyczące globalnej regulacji handlu międzynarodowego przyjęte przez przedstawicieli ponad 120 państw. Zawarte w Akcie Końcowym postanowienia Rundy Urugwajskiej tworzą jednolite reguły w handlu towarami i usługami, a także w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.[...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość