Polska akcyza na sprowadzane samochody w świetle opinii Rzecznika Generalnego ETS – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polska akcyza na sprowadzane samochody w świetle opinii Rzecznika Generalnego ETS

8 stron 29831 znaki W dniu 21.9.2006 r. przedstawiona została opinia Rzecznika Generalnego (RG) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) Eleanor Sharpston w sprawie C-313/05 Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. Opinia dotyczy oceny zgodności polskich przepisów akcyzowych dotyczących samochodów osobowych, sprowadzanych z innych państw członkowskich, z regulacjami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). [...]
10/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość