Polska administracja celna w latach 1939-1989 (dokończenie) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polska administracja celna w latach 1939-1989 (dokończenie)

Omawiając ustawę Prawo celne z 1975 r. należy zwrócić uwagę na kilka faktów. Ustawa utrzymywała i podkreślała zasadę państwowego monopolu handlu zagranicznego oraz dwa rodzaje obrotu towarowego z zagranicą: handlowy (zamiast planowanego) i niehandlowy (zamiast nieplanowego). [...]
7/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość