Polityka transportowa Jako przedmiot negocjacji polski z ue Szanse i zagrożenia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polityka transportowa Jako przedmiot negocjacji polski z ue Szanse i zagrożenia

Ocena procesu negocjacji w obszarze transportu Podejmowane ostatnio działania zmierzające do zamykania kolejnych, otwartych jeszcze, rozdziałów negocjacyjnych mają swoją ogromną dynamikę, wynikającą z konieczności dotrzymania ustalonych, bardzo napiętych terminów. Presja czasu - wywierana głównie przez partnera, który określa warunki i reguły akcesji oraz wynikająca z wielu opóźnień realizacja zobowiązań przyjętych przez stronę polską – zazwyczaj wpływa jednak na jakość tego procesu i nie zawsze, co potwierdza praktyka, prowadzi do uzyskania zamierzonych efektów. Często w ferworze nieskoordynowanych działań i szybko podejmowanych decyzji ginie z pola widzenia nie tylko zasadniczy cel negocjacji i akcesji Polski do UE, ale także możliwość realnej oceny ... stron 4 - 11713 znaków[...]
5/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość