Znajdź artykuł

Polityka Słowenii w obszarze wymiany towarowej

Największą zmianą było wprowadzenie nowej taryfy celnej i nowego Kodeksu Celnego (obowiązuje od 1996 roku) zharmonizowanego z międzynarodową klasyfikacją. Mimo porozumień i umów o wolnym handlu oraz wzajemnej stopniowej redukcji ceł na określone grupy towarów, w Słowenii stosowane są ograniczenia taryfowe i pozataryfowe, obowiązuje szereg przepisów ograniczających dostęp do tego rynku. Ogółem import 3% towarów jest objęty specjalnymi zezwoleniami.                 Dodatkowo przy imporcie niektórych towarów rolniczych obowiązują specjalne dopłaty. Dotyczy to szczególnie mleka i przetworów mlecznych oraz pozostałych wyrobów, których import może zaszkodzić słoweńskiemu rolnictwu i przemysłowi przetwórczemu. Towary nie mogą być sprzedawane na rynku słoweńskim, jeśli nie posiadają oficjalnego importera – osoby prawnej. Przed dopuszczeniem towarów na rynek słoweński komisja rynkowa sprawdza, ...   [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość