Polityka liberalizacji ceł w świetle umów międzynarodowych (lata 1994-2002) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polityka liberalizacji ceł w świetle umów międzynarodowych (lata 1994-2002)

Polityka celna jest częścią polityki handlu zagranicznego, czy szerzej - obrotu towarowego. Jej podstawowe funkcje można sprowadzić do funkcji promocji i ochrony interesów na arenie międzynarodowej. Najczęściej pamięta się o funkcji drugiej, a w jej ramach o funkcji fiskalnej, zaś zapomina albo pomija się pierwszą - promocji.[...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość