Polityka celna i zadania cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polityka celna i zadania cła

Pobór należności celnych Od momentu, gdy tylko zaczął funkcjonować wymiana handlowa, władcy wykorzystywali okazję do tego, aby na handlowców, podróżujących przez ich terytorium, nakładać dodatkowe opłaty - z reguły w wysokości 1/10 wartości dóbr. Władcy ustalali też miejsce poboru cła, które było trudne do ominięcia - np. mosty, wąwozy, bramy miejskie, bramy wejściowe na rynki miejskie, a także wyznaczali do poboru opłat celnych godne zaufania osoby. W ten sposób powstała najstarsza profesja - urzędnika celnego. W języku angielskim słowo customs jest pochodnym wyrazu custom, co oznacza obyczaj, utrwaloną w długim okresie czasu praktykę W tym czasie nie były jeszcze stosowane bardziej wyrafinowane metody poboru cła, jak podatek dochodowy czy podatek od wartości dodanej. Nie było bowiem rozwiniętej księgowości oraz możliwości wypełniania deklaracji celnych. Z tych także względów obecnie w krajach rozwijających się dochody z cła są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetowych, podczas gdy w krajach rozwiniętych stanowią niewielki procent wpływów do budżetu, np. we Wspólnocie Europejskiej - poniżej 20%. 10 stron - 23411 znaków[...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość