Polityka celna a przemysł motoryzacyjny w Polsce – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polityka celna a przemysł motoryzacyjny w Polsce

Przedmiotem opracowania jest analiza polityki celnej w stosunku do rynku pojazdów mechanicznych (CN 8703 taryfy celnej) w Polsce i próba uchwycenia ogólnych zależności między wykorzystaniem instrumentów polityki celno-handlowej a rozwojem badanego sektora w okresie przeobrażeń gospodarczych naszego kraju. Wybrany problem badawczy na przedmiot analizy jest istotny z punktu widzenia transformującej się gospodarki z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze – między rozwojem gospodarki narodowej a rozwojem systemu transportowego istnieje ścisła zależność. Wynika to z faktu, iż transport obsługuje pozostałe działy gospodarki, a szczególnie przemysł, rolnictwo, budownictwo . Ponadto rozwinięty i sprawny transport implikuje zbliżanie się do siebie innych rynków, umożliwia zwiększanie produkcji, ergo jest warunkiem i czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy kraju . Po drugie – w gospodarce otwartej czynnikiem wzrostu staje się również wymiana handlowa z zagranicą , która poprzez odpowiednią strukturę taryfy celnej stwarza możliwość rozwoju określonych dziedzin i branż gospodarki, de facto zatem, determinuje rzeczową strukturę ... [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość