Znajdź artykuł

Pojęcie towaru w prawie celnym Wspólnoty

Kiedy mówimy o prawie celnym, to reguluje ono międzynarodowy handel towarami a dokładniej międzynarodowy obrót towarami.Prawo celne bowiem jest dziedziną, która reguluje zasady i tryb przywozu lub wywozu towarów z obszaru celnego oraz związane z tym prawa i obowiązki osób dokonujących tego typu działalności, a także uprawnienia i obowiązki organów celnych.2 7 stron – 32 000 znaki [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość