Znajdź artykuł

Pojęcie „produktów pochodzących” na przykładzie ubrań używanych

2 strony – 7400 znaki Hauptzollamt Duisburg, C-56/06. Postępowanie przed sądem wyjściowym dotyczyło wykładni Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, zatwierdzonego dnia 13.12.1993 r. (dalej jako „układ stowarzyszeniowy”), a konkretnie art. 7 ust. 1 lit. b) protokołu Nr 4 do tego układu (dalej jako „protokół nr 4”). Spór zawisł pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Euro Tex Textilverwertung GmbH (dalej jako „Euro Tex”) a głównym urzędem celnym w Duisburg (dalej jako „urząd celny”) w przedmiocie prawidłowości dowodów pochodzenia przedstawionych w celu przywozu używanych produktów tekstylnych do Polski. [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość