Znajdź artykuł

Pojęcie pozwolenia w procedurze uszlachetniania czynnego (część pierwsza)

Procedura uszlachetniania czynnego, tak jak pozostałe procedury gospodarcze, wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego. Instytucja ta została przeniesiona do ustawodawstwa polskiego z przepisów Unii Europejskiej, gdzie służy jako instrument sterowania gospodarką. Wskazują na to dwa podstawowe cele pozwoleń. [...]
10/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość