Pojęcie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (część trzecia – zagadnienia praktyczne) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pojęcie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (część trzecia – zagadnienia praktyczne)

1. Nasza firma jest producentem karmy dla zwierząt przeznaczonej na eksport. W tym celu kupujemy w kraju odpady ryb od innej krajowej firmy. Firma ta prowadzi działalność polegającą na imporcie ryb ze Skandynawii i ich przetwórstwie. W wyniku tej produkcji powstają odpady poprodukcyjne, które firma ta sprzedaje naszemu zakładowi w celu ich dalszego wykorzystania. W związku z tym, wystąpiliśmy do Dyrektora Urzędu Celnego o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, co umożliwiłoby naszej firmie przetworzenie surowca (odpady ryb) na gotowy wyrób w postaci karmy dla zwierząt i jej wywóz za granicę. Nie rozumiemy dlaczego organ celny odmówił nam udzielenia pozwolenia na tę procedurę, skoro kupiony przez nas odpad pochodził z importowanych ryb, a więc procedura, o którą występowaliśmy mogłaby być realizowana. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość