Znajdź artykuł

Pojęcie, istota i typy polityki celnej państwa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka pojęciowo-definicyjna związana z kategorią „polityka celna”. Punktem wyjścia naszych rozważań będzie przegląd spotykanych w polskiej literaturze przedmiotu definicji „polityki celnej” i analiza ich ekonomicznych konotacji. Na tak zarysowanym tle przedstawiona zostanie klasyfikacja jej typów (rodzajów, form) oraz próba sformułowania „nowej” definicji, adekwatnej do zmieniającej się rzeczywistości uwzględniającej wyzwania współczesnego świata. [...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość