Pojęcie definicji środka trwałego w rozumieniu art. 14, ust. 1, pkt 39 Prawa celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pojęcie definicji środka trwałego w rozumieniu art. 14, ust. 1, pkt 39 Prawa celnego

Spółka w S. sprowadziła z zagranicy towar w postaci kabli z końcówkami stanowiący wkład niepieniężny podmiotu zagranicznego, od którego Dyrektor Urzędu Celnego w M. wymierzył cło. Od tej decyzji spółka złożyła odwołanie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł, podnosząc, że importowane towary stanowiące wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego korzystały od zwolnienia od cła na podstawie art. 14, ust. 1, pkt 39 - Prawa celnego. Cytowany przepis stanowi, że wolne od cła są środki trwałe będące przedmiotem wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego z zastrzeżeniem nieodstępowania przez okres 3 lat licząc od dnia odprawy celnej.[...]
5/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość