Pojedyncze pozwolenie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pojedyncze pozwolenie

Przykład: Składowanie towarów odbywa się wyłącznie w Polsce, natomiast księgi handlowe wnioskodawcy prowadzone są w innym kraju członkowskim. W takim wypadku zastosowanie mają ogólne zasady określania właściwości do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia tj. wniosek należy złożyć do organu celnego właściwego ze względu na lokalizację składu celnego (art. 498 (a) RWKC). W przypadku składów celnych pozwolenia pojedyncze mogą być wydawane jedynie dla prywatnych składów celnych (art. 526 ust. 5 RWKC). Warunkiem uzyskania pozwolenia pojedynczego jest możliwość .... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość