Znajdź artykuł

Pojedyncze pozwolenie europejskie – SEA Single European Authorization

7 stron – 29 300 znaki W pierwszych dniach marca przedstawiciele holenderskich służb celnych zaprezentowali swoje doświadczenia i wypracowany projekt pojedynczego pozwolenia europejskiego, który poniżej przedstawiamy Przyczyny i okoliczności powstania koncepcji Pojedynczego Pozwolenia Europejskiego Obowiązujące wspólnotowe ustawodawstwo celne dopuszcza kilka sposobów składania zgłoszeń. Na pierwszym miejscu Wspólnotowy Kodeks Celny (wprowadzony Rozporządzeniem Rady nr 2913/92) w artykułach 62 - 75 wymienia procedurę zwykłą, zgodnie z którą każdorazowe zgłoszenie towarów do procedury celnej przez przedsiębiorcę wiąże się z obowiązkiem złożenia w urzędzie celnym zgłoszenia celnego i przedstawienia organom celnym towarów. Artykuł 76 WKC, określa 3 rodzaje zgłoszeń uproszczonych, a mianowicie: [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość