Znajdź artykuł

Pojęcie importera w obsłudze celnej towarów w oparciu o nowe zasady ustalania wartości celnej towaru w Unii Europejskiej

The meaning of importer in customs services for goods based on new rules for determining the customs value of goods in the European Union

17 września 2020 r. Unia Europejska opublikowała nowe zasady ustalania wartości celnej towarów, wskazując jednocześnie, kto jest importerem.Dokument ten nie jest wprawdzie aktem prawnie wiążącym i ma jedynie charakter wyjaśniający, ale w istotny sposób obok harmonizacji zasad konstruowania wartości celnej towarów, wyjaśnia również pojęcie importera w prawie celnym oraz sprzedaży na eksport. Warto tu zauważyć, że wskazanie osoby importera przypisane jest tutaj w zasadzie na potrzeby ustalania wartości transakcyjnej towaru, nie na potrzeby stosowania prawa celnego.[...]

Kup aby przeczytać całość