Podstawy długu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podstawy długu celnego

Przyjęta przez Rząd „Strategia działania polskiej administracji celnej do roku 2002” uznała za podstawową funkcję administracji celnej pobór należności celnych i podatkowych. Jednak już od kilku lat można zauważyć tendencję zmniejszania się wpływów do budżetu Państwa z tytułu ceł. Nasze wejście do Unii Europejskiej spowoduje jeszcze większe zmiany w tym względzie. Unia Europejska opiera się na unii celnej, która wprowadza zasadę swobodnego przepływu towarów oraz zakazuje nakładania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych oraz opłat mających ten sam skutek . Tak, więc zadania organów celnych będą musiały ulec przeobrażeniu. Obecnie jeszcze stosujemy przepisy polskiego prawa celnego, które wykreowały wraz ze swym wejściem w życie w 1998 roku nowe rozwiązania dotyczące należności celnych. [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość