Podstawową metodą ustalania wartości celnej towarów jest ustalenie wartości transakcyjnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podstawową metodą ustalania wartości celnej towarów jest ustalenie wartości transakcyjnej

Odmowa przyjęcia wartości transakcyjnej na podstawie art. 23 § 7 Kodeksu celnego w następstwie zakwestionowania wiarygodności materialnej (wysokości cen) informacji i dokumentów służących do określenia wartości celnej nie tylko może, ale powinna uwzględniać metody ustalenia wartości celnej wskazane w art. 25-29 Kodeksu celnego. [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość