Podstawowy wykaz umów międzynarodowych w sprawach celnych, których Polska jest umawiająca się stroną – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podstawowy wykaz umów międzynarodowych w sprawach celnych, których Polska jest umawiająca się stroną

np. KONWENCJA, REGULAMIN WYKONAWCZY ORAZ PROTOKÓŁ PODPISANIA DOTYCZĄCY UTWORZE¬NIA UNII MIĘDZYNARODOWEJ DO PUBLIKACJI TA¬RYF CELNYCH, 3 strony - 11152 znaki[...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość