Znajdź artykuł

Podstawowe założenia wspólnotowego systemu GSP (część pierwsza)

7 stron – 33850 znaki Ustalenia zapadłe podczas Rundy Tokijskiej GATT umożliwiły przyjęcie wspólnych zobowiązań państw członkowskich Układu Ogólnego w zakresie akceptacji założenia odnoszącego się do wprowadzenia w życie systemu światowej wymiany handlowej umożliwiającego - przynajmniej w teorii - zniwelowanie istniejących rozbieżności gospodarczych oraz cywilizacyjnych krajów rozwijających się w stosunku do państw uprzemysłowionych. [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość