Znajdź artykuł

Podstawowe założenia wspólnotowego systemu GSP (część druga – pierwsza zamieszczona została w sierpniowym wydaniu „Monitora”)

6 stron – 24586 znaki Na okres czasu od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. nowe rozporządzenie Rady Nr 980/2005 przewiduje trzy rodzaje porozumień, w ramach których przyznawane zostaje preferencyjne traktowanie towarów pochodzących z krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych:39 • wszyscy beneficjenci mechanizmu GSP korzystają z porozumienia (rozwiązania) ogólnego (general arrangament), podobnie jak miało to miejsce w poprzednio obowiązującym systemie GSP opierającym się na rozporządzeniu Rady (WE) Nr 2501/2001; [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość