Podstawowe informacje na temat nowej taryfy celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podstawowe informacje na temat nowej taryfy celnej

Z dniem 1 stycznia 2000 r. wejdzie w życie nowa Taryfa celne, która opublikowana zostanie prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku. Jak zwykle stanowić będzie dwutomową publikację, której konstrukcja oparta jest na postanowieniach art. 13 Kodeksu celnego ( Dz. U. z 1997 r. Nr 23, poz. 117 ze zm.). Jednocześnie w związku z dostosowaniem ustawodawstwa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej nasza taryfa składa się z dwóch części. W pierwszej części zawarte zostaną postanowienia wstępne obejmujące: definicje stawek celnych, ogólne reguły interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej, ogólne reguły dotyczące sposobu, warunków i zakresu stosowania stawek celnych, jednostki miary, wykazy krajów i regionów oraz znaki, skróty i symbole. Natomiast w części drugiej znalazła się obszerna tabela z Polską Nomenklaturą Scaloną i stawkami celnymi. [...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość