Podmioty zobowiązane do składania deklaracji w systemie INTRASTAT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji w systemie INTRASTAT

... Z drugiej jednak strony podczas prac nad koncepcją progów statystycznych w systemie INTRASTAT podjęto szereg środków, które mają zapobiegać temu, aby dążenie do zmniejszenia obowiązku sprawozdawczego nie odbiło się niekorzystnie na jakości statystyki. Do środków tych należą postanowienia szczegółowo określające, jakim wymogom jakościowym powinny odpowiadać poszczególne progi statystyczne stosowane przez państwa członkowskie. Wspólnotowe ustawodawstwo definiuje następujące progi statystyczne:1. próg asymilacji,2. próg uproszczenia,3. próg specyficzny. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość