Znajdź artykuł

Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami akcyzowymi

Celem niniejszego artykułu jest analiza regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 1 marca 2009r. ustawy o podatku akcyzowym, których treść odnosi się do trzech grup podmiotów nie zaliczanych do grona podatników. Należą do nich: podmiot pośredniczący, zarejestrowani handlowcy, niezarejestrowani handlowcy Są to podmioty specyficzne tylko dla podatku akcyzowego, nie występujące w konstrukcjach innych podatków i opłat wchodzących w skład polskiego systemu podatkowego [...]
12/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość