Znajdź artykuł

Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego .

Related entities pursuant to the European Union Customs Code

W międzynarodowej wymianie towarowej z krajami trzecimi dużą rolę odgrywają transakcje dokonywane przez podmioty powiązane. Spowodowane przede wszystkim jest to dużym udziałem przedsiębiorstw wielonarodowych, należących do światowych gigantów, jak i firm lokalnych o mniejszych rozmiarach. Podmioty powiązane na gruncie prawa celnego występuje nie tylko w państwie, w którym dokonywana jest ostateczna odprawa celna, ale również w państwie, w którym dokonana została wysyłka towarów. Jednakże problem ten nie zawsze jest dostrzegany przez organy celne. Z punktu widzenia prawa celnego transakcje gospodarcze pomiędzy podmiotami powiązanymi umożliwiają owym podmiotom przerzucanie towarów po zaniżonych cenach do innych przedsiębiorstw (córek), znajdujących się w innych państwach, w których organy celne stosujące przepisy prawa celnego są mniej restrykcyjne, czy lekceważą ten istotny problem. Zachodzące powiązania pomiędzy tymi podmiotami naruszają w konsekwencji zasady wspólnej polityki handlowej oraz w istotny sposób wpływają na konkurencję wśród przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej.[...]
11/2018 str. 387

Kup aby przeczytać całość