Znajdź artykuł

Podatkowe procedury kontrolne

Problematyka procedur kontrolnych w systemie podatkowym na ogół jest podejmowana analitycznie w komentarzach, poradnikach oraz opracowaniach prawniczych czy też w publikacjach czysto podatkowych. Szczegółowe rozprawy przyciągają uwagę wybiórczo, ale nie zastąpią próby uogólniającej refleksji poznawczej. Obecnie zatem warto skoncentrować uwagę tylko na ogólnym wskazaniu istnienia trzech podatkowych procedur kontrolnych, zaś ich bliższe omówienie należy przeprowadzić osobno. [...]
4/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość