Podatkowe czynności sprawdzające – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatkowe czynności sprawdzające

Problematyka podatkowych procedur kontrolnych obejmuje między innymi czynności sprawdzające. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926) przewiduje trzy podatkowe postępowania kontrolne. Są to kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe oraz wspomniane czynności sprawdzające (art. 1 pkt 3). Prawne uregulowanie czynności sprawdzających znajduje się w przepisach art. 272 – 280 cyt. Ordynacji podatkowej.[...]
5/2011 str.

Kup aby przeczytać całość