Podatki z tytułu importu towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatki z tytułu importu towarów

... Ustawa o VAT reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również eksport i import towarów lub usług. Przez import towarów rozumie się, zgodnie z definicją ustawową, przywóz towarów na polski obszar celny, w tym również m.in. czynności wynikające z umowy agencyjnej, pośrednictwa i umowy komisu. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek podatkowy, jako poprzednik zobowiązania podatkowego, w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego lub z chwilą przyjęcia [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość