Znajdź artykuł

Podatki w procedurach celnych w latach 2000 – 2004

Z kolei, regulacje zawarte w ustawie o Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych nadawały całkowicie nowe uprawnienia organom celnym, będących dotychczas inkasentami podatków w obrocie towarowym z zagranicą, dodając im uprawnienia organów podatkowych nie tylko w odniesieniu do obrotu towarowego z zagranicą, ale i w pełnym zakresie w odniesieniu do podatku akcyzowego i nadzoru specjalnego nad kasynami i grami losowymi... [...]
10/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość